L.T.H 2

BLOCON

CONSULTING ENGINEERS WITHIN BUILDING PHYSICS AND GROUND HEAT STORAGE

TEMPERATURBERÄKNING FÖR BCR PLATCON SYLLSYSTEM

Tekn. Dr Thomas Blomberg
LUND 2001

INLEDNING

Resultaten nedan bygger på tvådimensionella värmeströmnings- beräkningar med datorprogrammet HEAT2 utvecklat på Avd. för byggnadsfysik, Lunds Tekniska Högskola. Beräkningarna är gjorda enligt föreskrifter från det europeiska standardiseringsarbetet CEN/ISO (CEN 1995. Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – General calculation methods. European Comittee for Standradization, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Ref no. EN ISO 10211-1).

Strålning och egenkonvektion i de slutna luftutrymmena som uppkommer av stålets profilering samt luftspalten beräknas med rutiner från prCEN/ISO/TC 89/WG7, document prEN10077-2 (Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames).

Det förutsätts att syllen inte ventileras samt att inget luftläckage sker genom tätningslisten. Utetemperaturen är -18°C. Innetemperaturen är 20°C.

RESULTAT

Två beräkningsfall A (med stålsyll) och B (utan stålsyll) jämförs med varandra, se figur 1 och 2:

Fall A (med stålsyll)
– ger ett värmeflöde per löpmeter vägg på 9.738 W/m.

Fall B (utan stålsyll)
– ger ett värmeflöde per löpmeter vägg på 9.076 W/m.

Den extra värmeförlusten per grad pga. stålsyllen blir då (9.738-9.076)/38=0.017 dvs., ca 0.02 W/(m*K)

Exempel:

Om de extra värmeförlusterna pga. stålsyllen beräknas för en villa med bottenplattan 15x6m² i Lund som har 3070 graddagar under ett normalår blir den extra energiförlusten:

0.02*2*(15+6)*3070*24/1000= 62 kWh/år.

Vid energipriset 1:- per kWh blir merkostnaden för uppvärmningen 62:-/år. Den extra energiförlusten pga. stålsyllen är alltså försumbar. Här förutsätts dock att syllen inte ventileras.

Figur 3 och 4 visar beräknade temperaturfält.

Figur 5 och 6 visar beräknade värmeflödesintensiteter.

Thomas Blomberg
Tekn. Dr
Lund 2001-05-02

Figurer

FIGUR 1: FALL A, materialfig1_fa

FIGUR 2: FALL B, materialfig2_fb

FIGUR 3: FALL A, temperaturfältfig3_fa

FIGUR 4: FALL B, temperaturfältfig4_fb

FIGUR 5: FALL A, värmeflödesintensitetfig5_fa

FIGUR 6: FALL B, värmeflödesintensitetfig6_fb